Menu

これは 外国人住民のための 三重県公式サイトです。Kore wa gaikokujin juumin no tameno Mieken koushiki saito desu.

ここで 正しい情報を 知ってください。Koko de tadashii jouhou wo shitte kudasai.

うわさや うそに だまされないでください。Uwasa ya uso ni damasarenaide kudasai.

おちついて 行動してください。Ochitsuite koudou shite kudasai.

多言語情報